Wielokropek - opis, zasady użycia

Wielokropek to znak interpunkcyjny złożony z trzech kropek. Można postawić go zarówno między częściami zdania, jak i na jego końcu. W czytaniu i mówieniu wielokropek sygnalizuje się jako przerwę, zawieszenie głosu.

Należy odróżniać go od wykropkowania, którego używa się w miejsce pominiętych liter (zwykle w wyrazach uznawanych za niecenzuralne, wulgarne) - wielokropek zawsze składa się z trzech kropek, podczas gdy wykropkowanie zawiera ich większą liczbę.

Nie zaleca się nadużywania wielokropka, ale zasadniczo jego stosowanie zależy od indywidualnej decyzji autora tekstu.

 

Zasady użycia wielokropka

 • Podstawową funkcją wielokropka jest wskazanie, że tekst jest niepełny, został przerwany, niedopowiedziany. Dzieje się tak zwykle z powodów emocjonalnych, np.

  Ta historia zdarzyła się, kiedy...

  Przepraszam...Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Wybacz mi...

  To...to, co tam zobaczyłem... Tego nie da się opisać.

 

 • Wielokropka używa się, kiedy dalsza część wypowiedzi wprowadza treści zaskakujące i nieoczekiwane, budzące zdziwienie, często śmiech. Niekiedy wielokropkiem nadaje się wypowiedzi zabarwienie ironiczne, humorystyczne, np.

  Był bardzo ambitnym uczniem. Do szóstej klasy chodził od... trzech lat.

   

 • Wielokropek wykorzystuje się przy cytowaniu. Oznacza się nim pominięte fragmenty tekstu – wielokropek ujmuje się wówczas w nawias (zwykle kwadratowy), np.

  Prawa autorskie […] oznaczają prawa do wykorzystania utworu literackiego lub artystycznego w określonym czasie.

   

   Wielokropek – zbieg znaków interpunkcyjnych 

 • Jeśli wielokropek zbiega z kropką, przecinkiem lub średnikiem – znaki interpunkcyjne opuszcza się.

 • Jeśli wielokropek zbiega się z wykrzyknikiem lub znakiem zapytania - znaki interpunkcyjne umieszcza się po wielokropku. 

 

Komentarze

~ Toja
3/31/21, 6:50 AM
I dzięki takim stronom widać, że Internet może być pożyteczny! :-)
~ Oskar
6/8/20, 6:37 PM
pomoglo mnie w lekcje
~ BekoBeko
6/7/20, 4:00 PM
Ładnie napisane. ;-D
~ Kuba Mular
5/25/20, 6:06 AM
Wszystko jest wytłumaczone
~ oli
5/18/20, 10:03 AM
dzk
~ Gary
4/3/20, 9:39 PM
Zrozumiałem;)
~ Nasiek z Aleks. Kuj.
9/9/18, 1:37 PM
Świetnie wytłumaczone.