Związki frazeologiczne

Związek frazeologiczny to utrwalone połączenie dwóch lub więcej wyrazów, którego znaczenie różni się od sensu poszczególnych, użytych w nim wyrazów. Słowo „utrwalone” oznacza, że związki frazeologiczne mają stałą formę – nie można zamieniać wyrazów na inne, ponieważ prowadzi to do powstawania błędów frazeologicznych. Wśród źródeł związków frazeologicznych można wymienić m.in. Biblię, mitologię, język codzienny oraz literaturę.

Przykłady: salomonowy wyrok, piąta woda po kisielu, wpaść z deszczu pod rynnę, czarna owca, koń trojański, twardy orzech do zgryzienia, krokodyle łzy, syzyfowa praca

Klasyfikacja związków frazeologicznych

Istnieje wiele klasyfikacji związków frazeologicznych, jednak najpopularniejszy jest podział ze względu na budowę gramatyczną:

- frazy – mają postać utartych zdań, a poszczególne wyrazy są ze sobą silnie zespolone; do fraz zaliczane są także maksymy i przysłowia, np. bez pracy nie ma kołaczy;

- zwroty – w tym przypadku członem podstawowym jest czasownik, np. robić z igły widły;

- wyrażenia – nie ma w nich czasownika, a członem podstawowym jest przeważnie rzeczownik (rzadziej przymiotnik), np. wilczy głód.

Komentarze

~ Liji
2/9/21, 11:14 AM
Super strona z kazdym wytłumaczeniem frazeologizmu