Mieszczanin

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • miesz
 • cza
 • nin
 • mie
 • szcza
 • nin

Głoski 8

 • mi
 • e
 • sz
 • cz
 • a
 • n
 • i
 • n

Litery 11

 • M
 • i
 • e
 • s
 • z
 • c
 • z
 • a
 • n
 • i
 • n

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):mieszczaninmieszczanie
Dopełniacz (kogo? czego?):mieszczaninamieszczan
Celownik (komu? czemu?):mieszczaninowimieszczanom
Biernik (kogo? co?):mieszczaninamieszczan
Narzędnik (z kim? z czym?):mieszczaninemmieszczanami
Miejscownik (o kim? o czym?):mieszczaniniemieszczanach
Wołacz (hej!):mieszczaniniemieszczanie

Komentarze

~ Zajączek
11/6/23, 7:20 PM
Dzięki