Ucieczka

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • u
 • cie
 • czka
 • u
 • ciecz
 • ka

Głoski 6

 • u
 • ci
 • e
 • cz
 • k
 • a

Litery 8

 • U
 • c
 • i
 • e
 • c
 • z
 • k
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):ucieczkaucieczki
Dopełniacz (kogo? czego?):ucieczkiucieczek
Celownik (komu? czemu?):ucieczceucieczkom
Biernik (kogo? co?):ucieczkęucieczki
Narzędnik (z kim? z czym?):ucieczkąucieczkami
Miejscownik (o kim? o czym?):ucieczceucieczkach
Wołacz (hej!):ucieczkoucieczki

Komentarze