Oczy

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: niemęskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

  • o
  • czy

Głoski 3

  • o
  • cz
  • y

Litery 4

  • O
  • c
  • z
  • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):okooczy
Dopełniacz (kogo? czego?):okaoczu
Celownik (komu? czemu?):okuoczom
Biernik (kogo? co?):okooczy
Narzędnik (z kim? z czym?):okiemoczami
Miejscownik (o kim? o czym?):okuoczach
Wołacz (hej!):okooczy

Komentarze