Amerykanin

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 5

 • A
 • me
 • ry
 • ka
 • nin

Głoski 10

 • A
 • m
 • e
 • r
 • y
 • k
 • a
 • n
 • i
 • n

Litery 10

 • A
 • m
 • e
 • r
 • y
 • k
 • a
 • n
 • i
 • n

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):AmerykaninAmerykanie
Dopełniacz (kogo? czego?):AmerykaninaAmerykanów
Celownik (komu? czemu?):AmerykaninowiAmerykanom
Biernik (kogo? co?):AmerykaninaAmerykanów
Narzędnik (z kim? z czym?):AmerykaninemAmerykanami
Miejscownik (o kim? o czym?):AmerykaninieAmerykanach
Wołacz (hej!):AmerykaninieAmerykanie

Komentarze