Angielski

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • an
 • giel
 • ski
 • an
 • gie
 • lski

Głoski 8

 • a
 • n
 • gi
 • e
 • l
 • s
 • k
 • i

Litery 9

 • A
 • n
 • g
 • i
 • e
 • l
 • s
 • k
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):angielskiangielscy/angielskie
Dopełniacz (kogo? czego?):angielskiegoangielskich
Celownik (komu? czemu?):angielskiemuangielskim
Biernik (kogo? co?):angielskiego/angielskiangielskich/angielskie
Narzędnik (z kim? z czym?):angielskimangielskimi
Miejscownik (o kim? o czym?):angielskimangielskich
Wołacz (hej!):angielskiangielcy/angielskie

Komentarze