Biblioteka

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 4

 • bi
 • blio
 • te
 • ka

Głoski 9

 • b
 • i
 • b
 • li
 • o
 • t
 • e
 • k
 • a

Litery 10

 • B
 • i
 • b
 • l
 • i
 • o
 • t
 • e
 • k
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):bibliotekabiblioteki
Dopełniacz (kogo? czego?):bibliotekibibliotek
Celownik (komu? czemu?):bibliotecebibliotekom
Biernik (kogo? co?):bibliotekębiblioteki
Narzędnik (z kim? z czym?):bibliotekąbibliotekami
Miejscownik (o kim? o czym?):bibliotecebibliotekach
Wołacz (hej!):bibliotekobiblioteki

Komentarze