Biedny

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • bied
 • ny
 • bie
 • dny

Głoski 5

 • bi
 • e
 • d
 • n
 • y

Litery 6

 • B
 • i
 • e
 • d
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):biednybiedni/biedne
Dopełniacz (kogo? czego?):biednegobiednych
Celownik (komu? czemu?):biednemubiednym
Biernik (kogo? co?):biednego/biednybiednych/biedne
Narzędnik (z kim? z czym?):biednymbiednymi
Miejscownik (o kim? o czym?):biednymbiednych
Wołacz (hej!):biednybiedni/biedne

Komentarze