Biegałam

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: biegać

Sylaby 3

 • bie
 • ga
 • łam

Głoski 7

 • bi
 • e
 • g
 • a
 • ł
 • a
 • m

Litery 8

 • B
 • i
 • e
 • g
 • a
 • ł
 • a
 • m

Komentarze