Blog

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 1

  • blog

Głoski 4

  • b
  • l
  • o
  • g

Litery 4

  • B
  • l
  • o
  • g

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):blogblogi
Dopełniacz (kogo? czego?):blogublogów
Celownik (komu? czemu?):blogowiblogom
Biernik (kogo? co?):blogblogi
Narzędnik (z kim? z czym?):blogiemblogami
Miejscownik (o kim? o czym?):blogublogach
Wołacz (hej!):blogublogi

Komentarze