Bogatszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • bo
 • ga
 • tszy
 • bo
 • gat
 • szy

Głoski 7

 • b
 • o
 • g
 • a
 • t
 • sz
 • y

Litery 8

 • B
 • o
 • g
 • a
 • t
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):bogatszybogatsi/bogatsze
Dopełniacz (kogo? czego?):bogatszegobogatszych
Celownik (komu? czemu?):bogatszemubogatszym
Biernik (kogo? co?):bogatszego/bogatszybogatszych/bogatsze
Narzędnik (z kim? z czym?):bogatszymbogatszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):bogatszymbogatszych
Wołacz (hej!):bogatszybogatsi/bogatsze

Komentarze