Chciało

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: chcieć

Sylaby 2

 • chcia
 • ło

Głoski 5

 • ch
 • ci
 • a
 • ł
 • o

Litery 7

 • C
 • h
 • c
 • i
 • a
 • ł
 • o

Komentarze