Chrząszcz

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 1

 • chrząszcz

Głoski 5

 • ch
 • rz
 • ą
 • sz
 • cz

Litery 9

 • C
 • h
 • r
 • z
 • ą
 • s
 • z
 • c
 • z

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):chrząszczchrząszcze
Dopełniacz (kogo? czego?):chrząszczachrząszczów/chrząszczy
Celownik (komu? czemu?):chrząszczowichrząszczom
Biernik (kogo? co?):chrząszczachrząszcze
Narzędnik (z kim? z czym?):chrząszczemchrząszczami
Miejscownik (o kim? o czym?):chrząszczuchrząszczach
Wołacz (hej!):chrząszczuchrząszcze

Komentarze