Chuda

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • chu
 • da

Głoski 4

 • ch
 • u
 • d
 • a

Litery 5

 • C
 • h
 • u
 • d
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):chudachude
Dopełniacz (kogo? czego?):chudejchudych
Celownik (komu? czemu?):chudejchudym
Biernik (kogo? co?):chudąchude
Narzędnik (z kim? z czym?):chudąchudymi
Miejscownik (o kim? o czym?):chudejchudych
Wołacz (hej!):chudachude

Komentarze