Ciekawostka

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 4

 • cie
 • ka
 • wos
 • tka
 • cie
 • ka
 • wo
 • stka

Głoski 10

 • ci
 • e
 • k
 • a
 • w
 • o
 • s
 • t
 • k
 • a

Litery 11

 • C
 • i
 • e
 • k
 • a
 • w
 • o
 • s
 • t
 • k
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):ciekawostkaciekawostki
Dopełniacz (kogo? czego?):ciekawostkiciekawostek
Celownik (komu? czemu?):ciekawostceciekawostkom
Biernik (kogo? co?):ciekawostkęciekawostki
Narzędnik (z kim? z czym?):ciekawostkąciekawostkami
Miejscownik (o kim? o czym?):ciekawostceciekawostkach
Wołacz (hej!):ciekawostkociekawostki

Komentarze