Ciekawy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • cie
 • ka
 • wy

Głoski 6

 • ci
 • e
 • k
 • a
 • w
 • y

Litery 7

 • C
 • i
 • e
 • k
 • a
 • w
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):ciekawyciekawi/ciekawe
Dopełniacz (kogo? czego?):ciekawegociekawych
Celownik (komu? czemu?):ciekawemuciekawym
Biernik (kogo? co?):ciekawego/ciekawyciekawych/ciekawe
Narzędnik (z kim? z czym?):ciekawymciekawymi
Miejscownik (o kim? o czym?):ciekawymciekawych
Wołacz (hej!):ciekawyciekawi/ciekawe

Komentarze