Cieńszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: wyższy

Sylaby 2

 • cień
 • szy
 • cie
 • ńszy

Głoski 5

 • ci
 • e
 • ń
 • sz
 • y

Litery 7

 • C
 • i
 • e
 • ń
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):cieńszycieńsi/cieńsze
Dopełniacz (kogo? czego?):cieńszegocieńszych
Celownik (komu? czemu?):cieńszemucieńszym
Biernik (kogo? co?):cieńszego/cieńszycieńszych/cieńsze
Narzędnik (z kim? z czym?):cieńszymcieńszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):cieńszymcieńszych
Wołacz (hej!):cieńszycieńsi/cieńsze

Komentarze