Czarny

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • cza
 • rny
 • czar
 • ny

Głoski 5

 • cz
 • a
 • r
 • n
 • y

Litery 6

 • C
 • z
 • a
 • r
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):czarnyczarni/czarne
Dopełniacz (kogo? czego?):czarnegoczarnych
Celownik (komu? czemu?):czarnemuczarnym
Biernik (kogo? co?):czarnego/czarnyczarnych/czarne
Narzędnik (z kim? z czym?):czarnymczarnymi
Miejscownik (o kim? o czym?):czarnymczarnych
Wołacz (hej!):czarnyczarni/czarne

Komentarze