Czytałyście

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: czytać

Sylaby 4

 • czy
 • ta
 • ły
 • ście
 • czy
 • ta
 • łyś
 • cie

Głoski 9

 • cz
 • y
 • t
 • a
 • ł
 • y
 • ś
 • ci
 • e

Litery 11

 • C
 • z
 • y
 • t
 • a
 • ł
 • y
 • ś
 • c
 • i
 • e

Komentarze