Dałeś

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: dać

Sylaby 2

 • da
 • łeś

Głoski 5

 • d
 • a
 • ł
 • e
 • ś

Litery 5

 • D
 • a
 • ł
 • e
 • ś

Komentarze