Dłonie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: niemęskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • dło
 • nie

Głoski 5

 • d
 • ł
 • o
 • ni
 • e

Litery 6

 • D
 • ł
 • o
 • n
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):dłońdłonie
Dopełniacz (kogo? czego?):dłonidłoni
Celownik (komu? czemu?):dłonidłoniom
Biernik (kogo? co?):dłońdłonie
Narzędnik (z kim? z czym?):dłońmidłońmi
Miejscownik (o kim? o czym?):dłoniachdłoniach
Wołacz (hej!):dłońdłonie

Komentarze