Dobry

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • do
 • bry
 • dob
 • ry

Głoski 5

 • d
 • o
 • b
 • r
 • y

Litery 5

 • D
 • o
 • b
 • r
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):dobrydobrzy/dobre
Dopełniacz (kogo? czego?):dobregodobrych
Celownik (komu? czemu?):dobremudobrym
Biernik (kogo? co?):dobrego/dobrydobrych/dobre
Narzędnik (z kim? z czym?):dobrymdobrymi
Miejscownik (o kim? o czym?):dobrymdobrych
Wołacz (hej!):dobrydobrzy/dobre

Komentarze