Drewniana

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • dre
 • wnia
 • na
 • drew
 • nia
 • na

Głoski 8

 • d
 • r
 • e
 • w
 • ni
 • a
 • n
 • a

Litery 9

 • D
 • r
 • e
 • w
 • n
 • i
 • a
 • n
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):drewnianadrewniane
Dopełniacz (kogo? czego?):drewnianejdrewnianych
Celownik (komu? czemu?):drewnianejdrewnianym
Biernik (kogo? co?):drewnianądrewniane
Narzędnik (z kim? z czym?):drewnianądrewnianymi
Miejscownik (o kim? o czym?):drewnianejdrewnianych
Wołacz (hej!):drewnianadrewniane

Komentarze