Dumni

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: równy

Sylaby 2

 • du
 • mni
 • dum
 • ni

Głoski 5

 • d
 • u
 • m
 • ni
 • i

Litery 5

 • D
 • u
 • m
 • n
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):dumnydumni
Dopełniacz (kogo? czego?):dumnegodumnych
Celownik (komu? czemu?):dumnemudumnym
Biernik (kogo? co?):dumnegodumnych
Narzędnik (z kim? z czym?):dumnymdumnymi
Miejscownik (o kim? o czym?):dumnymdumnych
Wołacz (hej!):dumnydumni

Komentarze