Duży

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

  • du
  • ży

Głoski 4

  • d
  • u
  • ż
  • y

Litery 4

  • D
  • u
  • ż
  • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):dużyduzi/duże
Dopełniacz (kogo? czego?):dużegodużych
Celownik (komu? czemu?):dużemudużym
Biernik (kogo? co?):dużego/dużydużych/duże
Narzędnik (z kim? z czym?):dużymdużymi
Miejscownik (o kim? o czym?):dużymdużych
Wołacz (hej!):dużyduzi/duże

Komentarze