Dziecko

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • dzie
 • cko
 • dziec
 • ko

Głoski 5

 • dzi
 • e
 • c
 • k
 • o

Litery 7

 • D
 • z
 • i
 • e
 • c
 • k
 • o

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):dzieckodzieci
Dopełniacz (kogo? czego?):dzieckadzieci
Celownik (komu? czemu?):dzieckudzieciom
Biernik (kogo? co?):dzieckodzieci
Narzędnik (z kim? z czym?):dzieckiemdziećmi
Miejscownik (o kim? o czym?):dzieckudzieciach
Wołacz (hej!):dzieckodzieci

Komentarze

~ PLACKI21
1/4/24, 5:17 PM
Lol