Dzieło

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • dzie
 • ło

Głoski 4

 • dzi
 • e
 • ł
 • o

Litery 6

 • D
 • z
 • i
 • e
 • ł
 • o

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):dziełodzieła
Dopełniacz (kogo? czego?):dzieładzieł
Celownik (komu? czemu?):dziełudziełom
Biernik (kogo? co?):działodzieła
Narzędnik (z kim? z czym?):dziełemdziełami
Miejscownik (o kim? o czym?):dzieledziełach
Wołacz (hej!):dziełodzieła

Komentarze