Egzamin

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • eg
 • za
 • min
 • e
 • gza
 • min

Głoski 7

 • e
 • g
 • z
 • a
 • m
 • i
 • n

Litery 7

 • E
 • g
 • z
 • a
 • m
 • i
 • n

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):egzaminegzaminy
Dopełniacz (kogo? czego?):egzaminuegzaminów
Celownik (komu? czemu?):egzaminowiegzaminom
Biernik (kogo? co?):egzaminegzaminy
Narzędnik (z kim? z czym?):egzaminemegzaminami
Miejscownik (o kim? o czym?):egzaminieegzaminach
Wołacz (hej!):egzaminieegzaminy

Komentarze