Fioletowa

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 4

 • fio
 • le
 • to
 • wa

Głoski 8

 • fi
 • o
 • l
 • e
 • t
 • o
 • w
 • a

Litery 9

 • F
 • i
 • o
 • l
 • e
 • t
 • o
 • w
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):fioletowafioletowe
Dopełniacz (kogo? czego?):fioletowejfioletowych
Celownik (komu? czemu?):fioletowejfioletowym
Biernik (kogo? co?):fioletowąfioletowe
Narzędnik (z kim? z czym?):fioletowąfioletowymi
Miejscownik (o kim? o czym?):fioletowejfioletowych
Wołacz (hej!):fioletowafioletowe

Komentarze