Głaskała

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: głaskać

Sylaby 3

 • głas
 • ka
 • ła
 • gła
 • ska
 • ła

Głoski 8

 • g
 • ł
 • a
 • s
 • k
 • a
 • ł
 • a

Litery 8

 • G
 • ł
 • a
 • s
 • k
 • a
 • ł
 • a

Komentarze