Głośny

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • gło
 • śny
 • głoś
 • ny

Głoski 6

 • g
 • ł
 • o
 • ś
 • n
 • y

Litery 6

 • G
 • ł
 • o
 • ś
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):głośnygłośni/głośne
Dopełniacz (kogo? czego?):głośnegogłośnych
Celownik (komu? czemu?):głośnemugłośnym
Biernik (kogo? co?):głośnego/głośnygłośnych/głośne
Narzędnik (z kim? z czym?):głośnymgłośnymi
Miejscownik (o kim? o czym?):głośnymgłośnych
Wołacz (hej!):głośnygłośni/głośne

Komentarze