Gorętszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: wyższy

Sylaby 3

 • go
 • tszy
 • go
 • ręt
 • szy

Głoski 7

 • g
 • o
 • r
 • ę
 • t
 • sz
 • y

Litery 8

 • G
 • o
 • r
 • ę
 • t
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):gorętszygorętsze
Dopełniacz (kogo? czego?):gorętszegogorętszych
Celownik (komu? czemu?):gorętszemugorętszym
Biernik (kogo? co?):gorętszy/gorętszegogorętszych/gorętsze
Narzędnik (z kim? z czym?):gorętszymgorętszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):gorętszymgorętszych
Wołacz (hej!):gorętszygorętsze

Komentarze