Gorzka

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: wyższy

Sylaby 2

 • gorz
 • ka
 • go
 • rzka

Głoski 5

 • g
 • o
 • rz
 • k
 • a

Litery 6

 • G
 • o
 • r
 • z
 • k
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):gorzkagorzkie
Dopełniacz (kogo? czego?):gorzkiejgorzkich
Celownik (komu? czemu?):gorzkiejgorzkim
Biernik (kogo? co?):gorzkągorzkie
Narzędnik (z kim? z czym?):gorzkągorzkimi
Miejscownik (o kim? o czym?):gorzkiejgorzkich
Wołacz (hej!):gorzkagorzkie

Komentarze