Granatowy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 4

 • gra
 • na
 • to
 • wy

Głoski 9

 • g
 • r
 • a
 • n
 • a
 • t
 • o
 • w
 • y

Litery 9

 • G
 • r
 • a
 • n
 • a
 • t
 • o
 • w
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):granatowygranatowi/granatowe
Dopełniacz (kogo? czego?):granatowegogranatowych
Celownik (komu? czemu?):granatowemugranatowym
Biernik (kogo? co?):granatowego/granatowygranatowych/granatowe
Narzędnik (z kim? z czym?):granatowymgranatowymi
Miejscownik (o kim? o czym?):granatowymgranatowych
Wołacz (hej!):granatowygranatowi/granatowe

Komentarze