Gruba

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • gru
 • ba

Głoski 5

 • g
 • r
 • u
 • b
 • a

Litery 5

 • G
 • r
 • u
 • b
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):grubagrube
Dopełniacz (kogo? czego?):grubejgrubych
Celownik (komu? czemu?):grubejgrubym
Biernik (kogo? co?):grubągrube
Narzędnik (z kim? z czym?):grubągrubymi
Miejscownik (o kim? o czym?):grubejgrubych
Wołacz (hej!):grubagrube

Komentarze