Historia

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • hi
 • sto
 • ria
 • his
 • to
 • ria

Głoski 7

 • h
 • i
 • s
 • t
 • o
 • ri
 • a

Litery 8

 • H
 • i
 • s
 • t
 • o
 • r
 • i
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):historiahistorie
Dopełniacz (kogo? czego?):historiihistorii
Celownik (komu? czemu?):historiihistoriom
Biernik (kogo? co?):historięhistorie
Narzędnik (z kim? z czym?):historiąhistoriami
Miejscownik (o kim? o czym?):historiihistoriach
Wołacz (hej!):historiohistorie

Komentarze