Hrabia

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • hra
 • bia

Głoski 5

 • h
 • r
 • a
 • bi
 • a

Litery 6

 • H
 • r
 • a
 • b
 • i
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):hrabiahrabiowie
Dopełniacz (kogo? czego?):hrabiego/hrabihrabiów
Celownik (komu? czemu?):hrabiemu/hrabihrabiom
Biernik (kogo? co?):hrabiego/hrabięhrabiów
Narzędnik (z kim? z czym?):hrabią/hrabimhrabiami
Miejscownik (o kim? o czym?):hrabim/hrabihrabiach
Wołacz (hej!):hrabiohrabiowie

Komentarze