Idę

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: iść

Sylaby 2

  • i

Głoski 3

  • i
  • d
  • ę

Litery 3

  • I
  • d
  • ę

Komentarze