Idź

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: iść

Sylaby 1

  • idź

Głoski 2

  • i

Litery 3

  • I
  • d
  • ź

Komentarze