Igła

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

  • i
  • gła

Głoski 4

  • i
  • g
  • ł
  • a

Litery 4

  • I
  • g
  • ł
  • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):igłaigły
Dopełniacz (kogo? czego?):igłyigieł
Celownik (komu? czemu?):igleigłom
Biernik (kogo? co?):igłęigły
Narzędnik (z kim? z czym?):igłąigłami
Miejscownik (o kim? o czym?):igleigłach
Wołacz (hej!):igłoigły

Komentarze