Imię

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

  • i
  • mię

Głoski 3

  • i
  • mi
  • ę

Litery 4

  • I
  • m
  • i
  • ę

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):imięimiona
Dopełniacz (kogo? czego?):imieniaimion
Celownik (komu? czemu?):imieniuimionom
Biernik (kogo? co?):imięimiona
Narzędnik (z kim? z czym?):imieniemimionami
Miejscownik (o kim? o czym?):imieniuimionach
Wołacz (hej!):imięimiona

Komentarze