Imieniny

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: niemęskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 4

 • i
 • mie
 • ni
 • ny

Głoski 7

 • i
 • mi
 • e
 • n
 • i
 • n
 • y

Litery 8

 • I
 • m
 • i
 • e
 • n
 • i
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):imieniny
Dopełniacz (kogo? czego?):imienin
Celownik (komu? czemu?):imieninom
Biernik (kogo? co?):imieniny
Narzędnik (z kim? z czym?):imieninami
Miejscownik (o kim? o czym?):imieninach
Wołacz (hej!):imieniny

Komentarze