Indianin

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik własny

Sylaby 3

 • In
 • dia
 • nin

Głoski 7

 • I
 • n
 • di
 • a
 • n
 • i
 • n

Litery 8

 • I
 • n
 • d
 • i
 • a
 • n
 • i
 • n

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):IndianinIndianie
Dopełniacz (kogo? czego?):IndianinaIndian
Celownik (komu? czemu?):IndianinowiIndianom
Biernik (kogo? co?):IndianinaIndian
Narzędnik (z kim? z czym?):IndianinemIndianami
Miejscownik (o kim? o czym?):IndianinieIndianach
Wołacz (hej!):IndianinieIndianie

Komentarze