Iskra

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • i
 • skra
 • is
 • kra
 • isk
 • ra

Głoski 5

 • i
 • s
 • k
 • r
 • a

Litery 5

 • I
 • s
 • k
 • r
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):iskraiskry
Dopełniacz (kogo? czego?):iskryiskier
Celownik (komu? czemu?):iskrzeiskrom
Biernik (kogo? co?):iskręiskry
Narzędnik (z kim? z czym?):iskrąiskrami
Miejscownik (o kim? o czym?):iskrzeiskrach
Wołacz (hej!):iskroiskry

Komentarze