Jasny

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • jas
 • ny
 • ja
 • sny

Głoski 5

 • j
 • a
 • s
 • n
 • y

Litery 5

 • J
 • a
 • s
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):jasnyjaśni/jasne
Dopełniacz (kogo? czego?):jasnegojasnych
Celownik (komu? czemu?):jasnemujasnym
Biernik (kogo? co?):jasnego/jasnyjasnych/jasne
Narzędnik (z kim? z czym?):jasnymjasnymi
Miejscownik (o kim? o czym?):jasnymjasnych
Wołacz (hej!):jasnyjaśni/jasne

Komentarze