Jedz

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: pojedyncza

Tryb: rozkazujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: jeść

Sylaby 1

  • jedz

Głoski 3

  • j
  • e
  • dz

Litery 4

  • J
  • e
  • d
  • z

Komentarze