Jedzenie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • je
 • dze
 • nie

Głoski 6

 • j
 • e
 • dz
 • e
 • ni
 • e

Litery 8

 • J
 • e
 • d
 • z
 • e
 • n
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):jedzeniejedzenia
Dopełniacz (kogo? czego?):jedzeniajedzeń
Celownik (komu? czemu?):jedzeniujedzeniom
Biernik (kogo? co?):jedzeniejedzenia
Narzędnik (z kim? z czym?):jedzeniemjedzeniami
Miejscownik (o kim? o czym?):jedzeniujedzeniach
Wołacz (hej!):jedzeniejedzenia

Komentarze