Karmię

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: pojedyncza

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: karmić

Sylaby 2

 • kar
 • mię
 • ka
 • rmię

Głoski 5

 • k
 • a
 • r
 • mi
 • ę

Litery 6

 • K
 • a
 • r
 • m
 • i
 • ę

Komentarze