Kierowaliśmy

Część mowy: czasownik

Osoba: pierwsza

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: kierować

Sylaby 5

 • kie
 • ro
 • wa
 • liś
 • my
 • kie
 • ro
 • wa
 • li
 • śmy

Głoski 11

 • ki
 • e
 • r
 • o
 • w
 • a
 • l
 • i
 • ś
 • m
 • y

Litery 12

 • K
 • i
 • e
 • r
 • o
 • w
 • a
 • l
 • i
 • ś
 • m
 • y

Komentarze